Verginin Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Verginin vergisi, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ödedikleri kurumlar vergisi üzerinden hesaplanan bir vergidir. Verginin vergisi, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanır ve ödenir.

Kurumlar vergisi, tüzel kişilerin elde ettikleri kazancın vergilendirilmesi için ödedikleri bir vergidir. Kurumlar vergisi beyannamesinde, şirketin brüt kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi tutarı belirtilir. Verginin vergisi ise, kurumlar vergisi tutarının belirli bir oranda yeniden vergilendirilmesidir.

Verginin vergisi oranı, her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. 2021 yılında verginin vergisi oranı %5 olarak belirlenmiştir. Örneğin, bir şirketin 2021 yılında elde ettiği brüt kazançı 1.000.000 TL olsun ve kurumlar vergisi oranı %22 olsun. Bu durumda, şirketin ödeyeceği kurumlar vergisi tutarı 220.000 TL olacaktır. Daha sonra, verginin vergisi oranı olan %5 de hesaba katılarak, şirketin ödeyeceği verginin vergisi tutarı 11.000 TL olacaktır. Böylece, toplam vergi yükü 231.000 TL olacaktır.

Verginin vergisi hesaplaması, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden yapılır. Beyanname üzerindeki ilgili kutucuklara, şirketin brüt kazancı ve kurumlar vergisi tutarı yazılarak verginin vergisi hesaplanır. Beyannamenin internet üzerinden elektronik olarak doldurulması da mümkündür.

Verginin vergisi, tüzel kişilerin ödediği kurumlar vergisi üzerinden hesaplanan bir vergi olduğu için, bireysel gelir vergisi gibi kişisel gelirler üzerinden hesaplanmaz. Verginin vergisi, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm tüzel kişilerin ödemesi gereken bir vergidir ve ödeme süresi de kurumlar vergisi ödeme süresiyle aynıdır.

Sonuç olarak, verginin vergisi, kurumlar vergisi üzerinden hesaplanan bir vergidir ve tüzel kişilerin ödediği vergi yükünü artırır. Verginin vergisi oranı her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanarak ödenir.

Diğer yazılar