2762 Sayılı Kanuna Göre Alınan Taviz Bedeli Nedir?

Ticari hayatta işletmeler arasında yapılan anlaşmaların bazı durumlarda gerçek değerlerinin altında olabileceği bir gerçektir. Bu tür durumlar, taraflardan birinin diğerine bir taviz verdiği anlamına gelir. Türkiye'de bu tür * tavizleri* düzenleyen temel yasa, 2762 sayılı "Türk Ticaret Kanunu"dur.

Taviz Bedeli Nedir?

Taviz bedeli, Türk Ticaret Kanunu'na göre "Tarafların anlaşmaya vardıkları edimlerin gerçek değerleri ile takas edilmesi sonucu ortaya çıkan farktır." Taviz bedeli, bir anlaşmanın tarafı olan bir işletmenin, diğer tarafın yararına bazı avantajlar sağlaması veya taahhüt ettiği edimleri gerçek değerinden düşük bir bedelle yerine getirmesi durumunda ortaya çıkar.

Taviz Bedeli Neden Önemlidir?

Taviz bedeli, işletmeler arasındaki anlaşmaların hakkaniyetine ve adil bir zemine dayanmasını sağlar. Taraflardan biri, diğerine taviz vererek onu desteklemeyi veya işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayabilir. Ancak bu durum, bazen bir tarafın haksız yere avantaj elde etmesine veya rekabetin bozulmasına yol açabilir. Taviz bedeli, taraflar arasında adil bir dengenin sağlanmasına katkıda bulunur.

Taviz Bedeli Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Türk Ticaret Kanunu, taviz bedelinin hesaplanmasına ilişkin kesin bir formül veya yöntem belirtmez. Taviz bedelinin tespiti, genellikle bağımsız bir uzman tarafından gerçek değer analizi yapılmasıyla sağlanır. İşletmeler, anlaşmalarında taviz bedelinin belirlenmesi aşamasında dikkatli olmalı ve bu değerin işletmelerin gerçek değerlerini yansıtacak şekilde hesaplanması için gayret göstermelidir.

Taviz Bedelinin Yasal Sonuçları

Türk Ticaret Kanunu'na göre, yanıltıcı beyanlarla veya hileli davranışlarla taviz bedeli saptanan işlemler, hukuki açıdan geçersiz olabilir ve taraflar için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu tür durumlar, sözleşmenin feshine veya ek ödemelerin yapılmasına neden olabilir. Dolayısıyla, işletmelerin anlaşmalarında taviz bedelini doğru ve adil bir şekilde belirlemeye özen göstermeleri önemlidir.

Sonuç

Taviz bedeli, Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenen ve işletmeler arasındaki anlaşmalarda adil bir zemin oluşturmayı amaçlayan önemli bir kavramdır. Taraflar arasında yapılan anlaşmalarda taviz bedelinin doğru bir şekilde hesaplanması ve tarafların gerçek değerleri üzerinden adil bir anlaşma yapması, ticari ilişkilerin sağlam temeller üzerine oturmasını sağlar. Bu nedenle, işletmelerin taviz bedeli konusunda uygun önlemleri alması ve yasal düzenlemelere uygun hareket etmesi büyük önem taşır.

Diğer yazılar