Vergi Türleri

KodVergi adı
0001Yıllık Gelir Vergisi
0002Zirai Kazanç Gelir Vergisi
0003Gelir Vergisi S. (Muhtasar)
0004Gelir Götürü Ticari Kazanç
0005Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı
0006Gelir Götürü Ücret
0007Dağıtılmayan Kar Stopajı
0010Kurumlar Vergisi
0011Kurumlar Vergisi Stopajı (KVKM24)
0012Gelir Vergisi (GMSI)
0014Basit Usulde Ticari Kazanç
0015Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
0017Götürü Usulde Katma Değer Vergisi
0020MEP İştirakçisi Kurumlar Vergisi
0021Banka Muameleleri Vergisi
0022Sigorta Muameleleri Vergisi
0027Gelir Vergisi Geçici Vergi
0032Gelir Geçici Vergi
0033Kurum Geçici Vergi
0040Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)
0046Akaryakıt Tüketim Vergisi
0048Gelir V. M. Talih Oyunları Asgari Vergi
0049Her Türlü İspirtolar ve Füzel Yağından Alınan Ek Vergi
0050Kurumlar V. M. Talih Oyunları Asgari Vergi
0051DİĞER ÜCRETLER
0053Kurumlar Vergisi Kurum Geçici Vergi
0056Oyun Kağıtlarından Alınan Ek Vergi
0057Röntgen Filmlerinden Alınan Ek Vergi
0060Mülga Maden Fonu
0061Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
0062Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu
0067Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67/11 Maddesine Göre Yapılan İhtiyari Beyan
0071Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0073Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Nedir?
0074Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişikin Özel Tüketim Vergisi
0075Alkollü İçeceklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0076Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0077Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
0091Tütün Mamüllerine İlişkin Ek Vergi
0092Her Türlü Alkollü İçkilere İlişkin Ek Vergi
0093Sair Şarap ve Biralara İlişkin Ek Vergi
0094Her Türlü Alkolsüz İçeceklerden Alınan Ek Vergi
1013Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi
1018Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi
1020FON PAYI
10265254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler Ait Faiz
10272004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
10285335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ
1030Pişmanlık Zammı
1037Trafik Muayenesi Para Cezaları
1042E.KATKI PAYI
1043Özel İşlem Vergisi
1046TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ
1047Damga Vergisi
10485035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
1050Vergi Barışı Tefe Tutarı
1051VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
10525335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI
10535736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI
1055DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI
1067Vergi Yargı Harçları
1084Gecikme Faizi
1085PARA CEZASI FAİZİ
1086GECİKME ZAMMI
1087ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
1088PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
1089ALINAN DİĞER FAİZLER
1090KANUNİ FAİZ
10915736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ
1092HESAPLANAN FA?Z
1095SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
1096KONUT FONU
3024KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
3061CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
3073USULSÜZLÜK CEZASI
3074ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
3076KUSUR CEZASI
3077AĞIR KUSUR CEZASI
3078KAÇAKÇILIK CEZASI
3080VERGİ ZİYAI CEZASI
3099VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
4001EK GELİR VERGİSİ
4003EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
4004EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
4005EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
4006Faiz Vergisi
4007EK EMLAK VERGİSİ
4008Gelir Dahili Tevkifat
4010EK KURUMLAR VERGİSİ
4011KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
4012KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
4014MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
4016ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
40214705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
4030G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
4034MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
40354837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
40364962 S. TAŞIT VERGİSİ
4037Trafik Muayene Ücreti Hazine Payı
4040MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
4041GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ
40425035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
4043GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4044GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4046Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
4047Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
4048Şans Oyunları Vergisi
40495035 Sayılı Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcı
4050Tekel Safi Hasılat
4060TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
4061İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
4063NOTER HARÇLARI
4070G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASAR V.
4072MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
4073ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
4074ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
4077MÜNFERİT KURUM E. D. V.
4078Net Aktif Vergisi
4079Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyasından Alınan Vergi
4080Özel İletişim Vergisi
40815035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4101VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
4103VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
4107VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
4110VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
4112VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
4114VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
4115VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
4121VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
4122VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
4123VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
4124VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
4125VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
4126VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
4127VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
4128VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
4130VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
41406183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI
5015E-BEYANNAME B FORMU
5030G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT EK2 EK3
55695569 SAYILI KANUN UYARINCA KOBİ TECİLLİ TAHSİLAT
9000İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)
9001EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
9002NÜFUS PARA CEZASI
9003SEÇİM PARA CEZASI
9004ASKERLİK PARA CEZASI
9005ADLİ MAHKEME PARA CEZASI
90061475 SAYILI İÇ KANUNUNA BA¦LI PARA CEZASI
90073516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
9008TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
9009TURİZM PARA CEZASI
9010TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
9011ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI
9012ESNAF S.HARÇ
9013GÜMRÜK VERGİSİ
9014Yurt Dışı Çıkış Harcı
9015KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
9016BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
9017TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
9018YILLIK TONAJ HARCI
9019ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
9020MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR
90214961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
9022KUR FARKI HESABI
9023YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
9024KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
9025İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
9026GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
9027ÇALIŞMA İZİN HARCI
9028DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
9029DİPLOMA HARCI
9030EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9031VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
9032EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
9033TADPK İDARİ PARA CEZASI
9034MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9035TAŞIT ALIM VERGİSİ
9036YİYECEK BEDELLERİ
9037TEMİNAT O. YAPILAN THS.
9038İADELERDEN ALACAKLILAR
9039HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
9040MERA FONU
9041MERA FONU PARA CEZASI
9042MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ
9043MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU
90444961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
9045TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
9046ÖZEL HESAP GELİRLERİ
9047TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
90485035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
90494749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI
9050KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9051DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
9052TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9053ECRİMİSİL GELİRLERİ
9054DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
9055TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9056DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
9057DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
9058PETROLDEN DEVLET HAKKI
9059TİCARET SİCİL HARCI
9060MADENLERDEN DEVLET HAKKI
9061OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
9062TAPU HARÇLARI
9063YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI
9064PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
9065TRAFİK HARÇLARI
9066YARGI HARÇLARI
9067İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
9068GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
9069DİĞER HARÇLAR
9070DEĞERLİ KAĞITLAR GELİRLERİ
9071TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR
9072İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
9073YEM ANALİZ ÜCRETİ
9074ŞEKER FİYAT FARKI
9075AKARYAKIT FİYAT FARKI
9076BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT
9077MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
9078GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
90794961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
9080DİĞER PARA CEZALARI
9081ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
9082FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
9083SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
9084İSTİHSAL VERGİSİ
9085TRAFİK CEZALARI
9086HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
9087TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
9088ÇIRAKLIK FONU
90892000/2 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
9090ÇEŞİTLİ GELİRLER
9091PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
9092YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
9093RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
9094EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
90954961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
90964369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
9097HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
9098HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
9099KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
9101ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9102GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
91035188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI
9104TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI
9105SPOR MÜSABAKALRINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC
91064857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI
9107ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR
91084857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
91095326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
911093/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ
9111ORKÖY FONU GELİRLERİ
91122762 Sayılı Kanuna Göre Alınan Taviz Bedeli
9113Gelir Vergisi Tevkifatı
9114YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN PARALAR
9115SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV.
9116HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI
9117EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI
9118Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Yatırılan Telgraf ve Telefon Kanunu İdari Para Cezaları
9119SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ
9120TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ
91215015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC
91225307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC
9123Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca Ödenen Analiz Ücretinin Geri Alınması
9124KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ
9125Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliğine Göre Verilen Kredilerden Geri Alınanlar
91265254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumlukların Hazine Alacağına Dönüşenler
91272004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ
91284447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C
91294904 SAYILI İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C.
9131Veraset ve İntikal Vergisi (Sair İvazsız İntikaller)
9132Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmet Payı
9133Mahalli İdarelerden Alınan Paylar
91484915 ve 5035 Sayılı Kanuna Göre Ruhsat Harcı
9149KİRLETİLEN ÇEVRENİNİYİLEŞTİRİLMESİ İÇİNGENEL BÜTÇE KAPS.İD.YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLATI
91535736 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Edilecek Ecrimisil Gelirleri
9160MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 ?L ™ZEL ?DARE PAYI
9161MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI(ORMAN GENEL MšDšRLš?š PAYI)
9162Kadastro Harçları
9166Karar ve İlam Harcı
9171Sorumlu Sıfatıyla Verilen ÖTV 1. Liste
9180TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80 İ
9190ÇEŞİTLİ GELİRLER(GECİKME ZAMMI HESAPLANAN)
9200DSİ Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücreti
9201DSİ Sulama Tesisleri Yatırım Bedeli
9301GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YAPILAN İ.P.C
9304Telgraf ve Telefon Kanunu 2. Madde İdari Para Cezası
9305SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC
93061475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası
93073516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası
9309Turizm Para Cezası
93105549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C
9311TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA AL.İ.P.C(4207 S.K.)
9315Şeker Kanunu İdari Para Cezası
93164054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC
93175326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VERİLEN İ.P.C.
93185326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C.
9341Mera Fonu Para Cezası
9901ADİ ORTAKLIK MÜKELLEFİYETSİZ MÜKELLEF KAYDI İÇİN VERGİ KODU

Diğer yazılar