Kaç Çeşit Vergi Vardır?

Vergiler, farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Bunlar genellikle vergi türleri, vergi kaynakları ve vergi yöntemleri olarak adlandırılır.

  1. Vergi Türleri: a. Doğrudan vergiler: Kişinin veya kurumun gelirine veya servetine dayalı olarak tahsil edilen vergilerdir. Örnek olarak; gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi vb. sayılabilir. b. Dolaylı vergiler: Ürün veya hizmetlere uygulanan vergilerdir. Örnek olarak; KDV, ÖTV, harçlar vb. sayılabilir.

  2. Vergi Kaynakları: a. Merkezi Yönetim Bütçesi Vergileri: Gelir ve kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, ÖİV vb. b. Sosyal Güvenlik Kurumu Primleri: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı vb. c. Mahalli İdareler Vergileri: Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi vb.

  3. Vergi Yöntemleri: a. Beyanname üzerine ödenen vergiler: Kişiler veya kurumlar, vergi beyannameleriyle vergi borçlarını beyan ederek öderler. b. Mükellef tarafından tahakkuk ettirilen vergiler: Mükellefler, vergi matrahlarını veya vergiye tabi diğer unsurları kendileri hesaplar ve vergi dairesine öderler. c. Kaynak üzerinden kesilen vergiler: Ücret, faiz, kira, temettü vb. gelirlerden vergi kaynakları kesinti yaparak tahsil edilir.

Bu sınıflandırmalar, vergi türleri, kaynakları ve yöntemleri hakkında genel bir fikir vermektedir. Ancak ülkelerin kendi vergi sistemleri ve mevzuatlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Diğer yazılar